Našu Kloi nije potrebno posebno predstavljati. To je jedna sasvim neobična beogradska gospođica čarobnog osmeha i divnih manira. Banula je u vanrednu kontrolu našeg zdravstvenog stanja i konstatovala sledeće. Nešto malo umora, tu i tamo anemije, neznatan nedostatak sjaja u očima i,.. akutna zaraza smehom. Izdiktirala je terapiju, upozorila na moguće konsekvence i lagano se udaljila prema poznatoj beogradskoj kafani. Obaveze su obaveze 🙂 Ah Kloi, kada ti kažeš sve izgleda tako lako. Do sledećeg viđenja …

DEŽURNI VETERINAR │ + 381 63 34 22 35

VET24 dežurni veterinar – hitna veterinarska pomoć …

Dragan Vesić - doktor veterinarske hirurgije - specijalista
Đorđe Đorđević - doktor veterinarske medicine - specijalista
Predrag Cvetković - doktor veterinarske medicine
Milena Jeremić - doktor veterinarske medicine