Aklaro Flash Gor, samojed, star 7,5 godina,.. doveden u VET Kliniku na periodično čišćenje ušnih kanala od nakupljenog cerumena. Stanje sedacije omogućilo i bezbolno skidanje kamenca. Data podržavajuća terapija za tretman ušnih kanala.

DEŽURNI VETERINAR │ + 381 63 34 22 35

VET24 dežurni veterinar – hitna veterinarska pomoć …

Dragan Vesić - doktor veterinarske hirurgije - specijalista
Predrag Cvetković - doktor veterinarske medicine
Nikola Savić
Milena Jeremić - doktor veterinarske medicine
Radosav Vranić
Jovana Dimitrijević