Čarli, domaća evropska mačka, star godinu dana,.. doveden u VET Kliniku Sveti Vrači zbog višednevne apatije, odbija hranu. Izrazito dehidriran. Čarli ispoljava blagu nelagodu pri palpaciji abdomena. Klinički nalaz u granicama normale. KKS – izrazita leukocitoza i granulocitoza. Data simptomatska terapija, kontrolni pregled i ponovljena terapija nakon 12 sati. Sprovesti dehelmintizaciju i uraditi test FeLv/FIV.

DEŽURNI VETERINAR │ + 381 63 34 22 35

VET24 dežurni veterinar – hitna veterinarska pomoć …

Dragan Vesić - doktor veterinarske hirurgije - specijalista
Predrag Cvetković - doktor veterinarske medicine
Nikola Savić
Milena Jeremić - doktor veterinarske medicine
Radosav Vranić
Jovana Dimitrijević