Dunja, mešanac,.. urgentno dovedena u VET Kliniku Sveti Vrači sa teškom povredom zadnje desne noge. Dunja pronađena u lokalnom šumarku, teško povređena, apatična, kohektična, bačvastog stomaka. Preuzeta sa lokaliteta i doneta na Kliniku zahvaljujući akciji divnih sugrađana. Urađen opšti klinički pregled i RTG dijagnostika. Otvoren prelom desnog kokso-femoralnog zgloba sa uznapredovalim nektotičnim procesima proksimalnog dela femura i gnojno-nekrotičnim procesom mekih tkiva kao i medule femura. Uočavaju se depoziti na levoj fibuli po intenzitetu senke identični koštanom tkivu – verovatno reparabilni proces. Preporuka da se nakon sanacije infektivnog procesa uradi amputacija zadnjeg desnog ekstremiteta.

DEŽURNI VETERINAR │ + 381 63 34 22 35

VET24 dežurni veterinar – hitna veterinarska pomoć …

Dragan Vesić - doktor veterinarske hirurgije - specijalista
Predrag Cvetković - doktor veterinarske medicine
Nikola Savić
Milena Jeremić - doktor veterinarske medicine
Radosav Vranić
Jovana Dimitrijević