Mimi, domaća evropska mačka, stara 2 godine,.. urgentno dovedena u VET Kliniku Sveti Vrači nakon povreda zadobijenih prilikom udara automobila. RTG dijagnostika pokazala kompleksnu frakturu karlice sa višestrukim prelomima. Urađen operativni zahvat i spojeni razdvojeni fragmenti. Postoperativni tok teče uredno.

DEŽURNI VETERINAR │ + 381 63 34 22 35

VET24 dežurni veterinar – hitna veterinarska pomoć …

Dragan Vesić - doktor veterinarske hirurgije - specijalista
Predrag Cvetković - doktor veterinarske medicine
Nikola Savić
Milena Jeremić - doktor veterinarske medicine
Radosav Vranić
Jovana Dimitrijević