Cici, domaća evropska mačka, stara 5 godina,.. urgentno dovedena u VET Kliniku Sveti Vrači nakon što se kući vratila povređena. Cici primljena u stanju šoka. Medikamentozno kompenzovan šok. Urađena RTG dijagnostika, dijagnostikovan prelom leve podkolenice, distalno, bliže skočnom zglobu. Urađena hirurška sanacija razdvojenih fragmenata. Postoperativni tok teče uredno.

DEŽURNI VETERINAR │ + 381 63 34 22 35

VET24 dežurni veterinar – hitna veterinarska pomoć …

Dragan Vesić - doktor veterinarske hirurgije - specijalista
Predrag Cvetković - doktor veterinarske medicine
Nikola Savić
Milena Jeremić - doktor veterinarske medicine
Radosav Vranić
Jovana Dimitrijević