Ljubica, domaća evropska mačka, stara jednu godinu, sterilisana,.. dovedena u Kliniku Sveti Vrači sa znacima otežanog disanja, apatična, febrilna,.. urađen Idexx Snap FIV/FeLV Combo test i dijagnostikovana FIV virusna infekcija, zbog permanentne infekcije u narednim mesecima sagledaćemo sve kliničke simptome uz stalne korekcije i adekvatnu terapiju

Virus je prvi put otkriven tokom istraživanja bolesti koja je izbila u prethodno zdravoj koloniji spašenih mačaka u SAD-u, koje su pokazivale slične simptome kao i ljudi oboleli od side koju izaziva HIV. Iako su HIV i FIV veoma slični, virusi su spečifični za određenu vrstu, što znači da FIV inficira samo mačke, a HIV samo ljude. Ne postoji rizik infekcije kod ljudi koju su bili u kontaktu sa FIV pozitivnom mačkom. Mačka se najčešće zarazi FIV-om preko ujeda. Kada je zaražena, ona će ostati zaražena do kraja života, a posle perioda koji može trajati i nekoliko godina, virus može da ošteti imunitet mačke, tada se javljaju simptomi bolesti.

Šta je FIV i kako se širi?

FIV pripada porodici retro virusa, a grupi lentivirusa. Za lentiviruse je tipično da sporo izazivaju bolest i zato zaražena mačka može da bude zdrava dosta godina.

Kada je mačka zaražena FIV-om, infekcija je permanentna (virus ne može da se eliminiše) i virus je prisutan u pljuvački zaražene mačke. Najčešći način prenošenja sa jedne mačke na drugu je preko ujeda, tako što pljuvačka zaražena virusom uđe pod kožu mačke. Virus ne može dugo da preživi van tela mačke i lako se ubija običnim dezinfekcionim sredstvima. Veoma retko, virus može da se širi i neagresivnim kontaktom između mačaka (npr. međusobnim čišćenjem), sa majke na mačiće, preko transfuzije krvi.

Nije poznato da li paraziti koji sisaju krv, kao što su buve, mogu da šire infekciju, ali preporučuje se redovno čišćenje od buva.

Život sa FIV-om

Mnoge inficirane mačke mogu dugo i srećno da žive sa virusom i ne mora da znači da će virus uzrokovati neku kliničku bolest. Da li će se bolest razviti zavisi od više faktora, uključujući i vrstu FIV-a kojom je mačka inficirana, imuni sistem i prisustvu tj. odsustvu drugih infektivnih agenata. Jedno istraživanje je pokazalo da FIV pozitivne mačke žive u proseku nešto manje od 5 godina od trenutka dijagnoze, u poređenju sa zdravim mačkama koje žive oko 6 godina.

Glavni ciljevi u kontroli FIV-a su prevencija širenja infekcije na druge mačke i održavanje dobrog kvaliteta života. Dokazano je da neki antivirusni lekovi koji se koriste u humanoj medicine za HIV, mogu da pomognu i nekim mačkama sa FIV-om.

 Pročitajte više:

FIV – virusna infekcija kod mačaka
Mačja sida i leukemija

DEŽURNI VETERINAR │ + 381 63 34 22 35

VET24 dežurni veterinar – hitna veterinarska pomoć …

Dragan Vesić - doktor veterinarske hirurgije - specijalista
Đorđe Đorđević - doktor veterinarske medicine - specijalista
Vladica Govlja - doktor veterinarske medicine