Frida-Lola, čivava,.. dovedena u Kliniku Sveti Vrači nakon primetnog šepanja na zadnju nogu. Urađen fizikalni pregled i kombinovana dijagnostika. Dijagnostikovana luksacija patele, početni stadijum. Nema čestih manifestnih znakova, luksacija se povremeno javlja samo kada je zglob u ekstenziji, ne preporučuje se hirurška korekcija u ovom trenutku. Zakazani kontrolni pregledi i redovno praćenje stanja zgloba.

Patela je mala kost koja je umetnuta u tetivu velikog butnog mišića. Nalazi se sa prednje strane kolena, a predstavlja važan oslonac velikom butnom mišiću. Ova kost je lebdeća kost, sa svoje zadnje strane presvučena je hrskavicom kojom klizi pri pokretanju po donjem delu butne kosti, pa na RTG snimku patela izgleda kao klin, a na butnoj kosti postoji odgovarajući sulkus kako bi smer kretanja patele bio uvek isti.

Problemi koji nastaju najčešće su vezani za traumu ili genetski faktor. Kao posledica traume ili slično, najčešće nastaje luksacija ili iščešenje, pri čemu specifične sile izguraju patelu iz njenog ležišta uprkos svim vezama i mišiću koji se opire tome. Osim kod trauma, luksacija patele može se dogoditi i spontano prilikom normalnih kretnji i svakodnevnim aktivnostima psa. U tim slučajevima retkost je samo jedno iščašenje, već je češća situacija da se luksacije događaju povremeno i bez intenzivnih kretnji. Moguće je i da nakon prvog traumatskog iščašenja, sledom čitavog niza faktora dođe do trajne nestabilnosti u tom području, pa patela postane „luksabilna“, odnosno sklona iščašenjima. Ukoliko nema početne traume, već patela od prve „iskače“ bez traume, govorimo o predispoziciji za to, a pojavljivanju može pogodovati i mišićna slabost.

Upravo problemi sa patelom česti su uzrok šepanja pasa kako malih, tako i većih rasa pasa. Razlikujemo medijalnu i lateralnu luksaciju patele. Medijalna luksacija javlja se u velikoj većini kod patuljastih i manjih rasa pasa. Najčešće je nasednog karaktera i vezana je za promene u anatomskoj građi kuka i butne kosti. Kod velikih i gigantskih rasa pasa češći je lateralni oblik luksacije patele usled X – stava („kravljeg““ stava) zadnjih nogu.

Operativno lečenje luksacije patele najčešće uključuje produbljivanje žleba u kome klizi patela (trohleoplastika), i premeštanje hvatišta patelarnog ligamenta. Tehnika koja daje najbolje rezultate u produbljivanju žleba naziva se blok-trohleoplastika. Prednost ove tehnike u odnosu na slične (klinasta trohleoplastika, abrazivna trohleoplastika) jeste maksimalna očuvanost originalne hijaline hrskavice kolenog zgloba čime se ubrzava i poboljšava rehabilitacija pacijenta, ubrzava se funkcija ekstremiteta sa manjom verovatnoćom kasnijih komplikacija (artroza). Ovom tehnikom izvesnije je da pas nakon operacije pre počne koristiti operisanu nogu, a dugoročno gledano pojava artroza (degenerativnih promena zglobnih struktura propraćenih hroničnim bolom) svodi se na minimum …

 Pročitajte više:

Bibi – luksacija patele

DEŽURNI VETERINAR │ + 381 63 34 22 35

VET24 dežurni veterinar – hitna veterinarska pomoć …

Dragan Vesić - doktor veterinarske hirurgije - specijalista
Đorđe Đorđević - doktor veterinarske medicine - specijalista
Predrag Cvetković - doktor veterinarske medicine
Milena Jeremić - doktor veterinarske medicine