Domaća evropska mačka, mužjak, primljen urgentno, neveseo, stalno ide na posip, ne može da mokri! Somnolentan, apatičan, otežano diše. Bolna palpacija abdomena UZ, plasiran kateter i uključena terapija,..

Urološki sindrom kod mačaka (Feline Urologic Syndrome – FUS) je opšti pojam koji se koristi da bi se opisali poremećaji u donjem urinarnom traktu, uključujući kamen u bubregu i bešici, urinarni zastoj i cistitis (infekciju ili upalu bešike).

Poznato je da se FUS javlja kod skoro 30% domaćih mačaka, a patnja koja prati FUS izazvaće i veliku nelagodnost njihovim vlasnicima. Prve infekcije se javljaju kod mačaka koje imaju dve do šest godina, i ako se kod mačke razvije FUS, veoma je važno da se preduzmu sve mere koje je preporučio veterinar, kao i da se sprovede tretman koji će delovati preventivno na problem u budućnosti. Kod oko 10-20% mačaka ponovo će doći do istih problema ukoliko ne bude preventivnog lečenja. FUS može da izazove nekoliko faktora, ili njihova kombinacija, a oni uključuju stres, urinarni pH, unos vode i vlakana kroz ishranu, kao i procenat pepela u ishrani životinje.

 Pročitajte više:

Pas i Mačka / Urološki sindrom kod mačaka
VETURGENT / Urološki sindrom kod mačaka

DEŽURNI VETERINAR │ + 381 63 34 22 35

VET24 dežurni veterinar – hitna veterinarska pomoć …

Dragan Vesić - doktor veterinarske hirurgije - specijalista
Đorđe Đorđević - doktor veterinarske medicine - specijalista
Vladica Govlja - doktor veterinarske medicine