Pas Badi, bišon,.. lečen u nekoliko veterinarskih ordinacija, bezuspešno,..doveden pred uginuće, Urađena dijagnostika: Perianalna hernija sa dislokacijom prostate i bešike u skrotalnoj vreći, Prostatitis et per prostatitis cistica (cistično promenjena kompletna prostata sa difuzno formiranim cistama), Hronična disfunkcija bubrega,.. nakon hirurške intervencije i lečenja koje je u toku, naš drugar se uspešno oporavlja!

Perinealna hernija je stanje koje se javlja kod pasa (ređe mačaka) u kome dolazi do izlaska trbušnih organa (bešike, creva, rektuma, prostate) u potkožni deo perinealnog područja. Ovo stanje nastaje kao rezultat slabljenja mišića tog područja …

Prostatitis predstavlja upalu prostate i deli se u tri kategorije: benigne hiperplazije prostate (BHP), bakterijski prostatitis i neoplazije prostate (maligni tumori). Prostata okružuje uretru, izvodni kanal mokraćne bešike kojim se mokraća eliminiše u spoljašnju sredinu, pa su simptomi obično povezani sa poremećajima urinarnog trakta …

Bolesti bubrega uključuju sve poremećaje koji dovode do daljeg smanjenja broja nefrona. Oštećenje bubrega može biti uzrokovano velikim brojem faktora koji uključuju povrede, infekcije, trovanja i tumore. Zdrava životinja ima značajni rezervni kapacitet funkcionisanja bubrega tako da bolet nastupa kada je oko 75% funkcionalnih jedinica (nefrona) izgubljeno. Tada govorimo o slabosti bubrega …

 Pročitajte više:

Perianalna hernija
Bolesti prostate kod pasa
Bubrežne bolesti kod pasa i mačaka

DEŽURNI VETERINAR │ + 381 63 34 22 35

VET24 dežurni veterinar – hitna veterinarska pomoć …

Dragan Vesić - doktor veterinarske hirurgije - specijalista
Đorđe Đorđević - doktor veterinarske medicine - specijalista
Vladica Govlja - doktor veterinarske medicine