Koko, lagoto, star 9 meseci,.. doveden u VET Kliniku Sveti Vrači, potišten, ne jede, cvili. Pas prethodnog dana boravio na Avali i nakon izleta promenio raspoloženje. Urađen detaljan klinički pregled, bez osobenosti. Blaga bolnost i defanzivno ponašanje prilikom palpacije abdomena. Nema bolnosti pri palpaciji retroperitoneuma. KKS – eozinopenija, rel. granulocitoza. Data simptomatska terapija, zakazana kontrola za 24 sata i nastavak terapije.

DEŽURNI VETERINAR │ + 381 63 34 22 35

VET24 dežurni veterinar – hitna veterinarska pomoć …

Dragan Vesić - doktor veterinarske hirurgije - specijalista
Predrag Cvetković - doktor veterinarske medicine
Nikola Savić
Milena Jeremić - doktor veterinarske medicine
Radosav Vranić
Jovana Dimitrijević