Koko, pudla, stara 5 meseci,.. urgentno dovedena u VET Kliniku Sveti Vrači nakon napada drugog psa. Reakcijom vlasnika pas je istrgnut iz čeljusti drugog psa i sa vidljivim povredama doveden u Kliniku. Pas primljen u stanju šoka. Izrazito se bolno oglašava pri obradi područja ujednih rana. Gornji kanini su ostavili trag u sagitalnoj ravni u odnosu na kičmeni stub, na razdaljini od oko 3 cm od kičmenog stuba. Donji kanini u području donje trećine grudnog koša, uz markantan prekid kontinuiteta kože i potkožnog tkiva. Medikamentozno kompenzovano stanje šoka. Indukovana laka anestezija u pristupu obrade ujednih rana. Konstatovan prekid kontinuiteta zida grudne duplje i posledična komunikacija sa grudnom dupljom. Dispnoja. Delimični kolaps desnog plućnog krila. Kontrolni pregled i ponovljena terapija nakon 12 sati. Po potrebi i ranije.

DEŽURNI VETERINAR │ + 381 63 34 22 35

VET24 dežurni veterinar – hitna veterinarska pomoć …

Dragan Vesić - doktor veterinarske hirurgije - specijalista
Predrag Cvetković - doktor veterinarske medicine
Nikola Savić
Milena Jeremić - doktor veterinarske medicine
Radosav Vranić
Jovana Dimitrijević