Krim, kavkaski ovčar, star 6 meseci,.. urgentno doveden u Kliniku Sveti Vrači, ima krvav proliv, povraća krv, vrlo visoku telesnu temperaturu, neveseo, teško se kreće. Vlasnik nije primetio trenutak trovanja niti je video sa čim je pas otrovan. Reakcija vlasnika vrlo dobra. Čim je primetio prve promene, psa doveo u Kliniku. Urađena kompletna laboratorija, uključena simptomatska terapija, zdravstveno stanje stabilizovano ali tokom noći i dalje teško. Krim je trenutno u Klinici (12.10 / 10. septembar), prima infuziju, pokušavamo da ga potpuno stabilizujemo …

Najčešći otrov sa kojim se kućni ljubimci susreću jeste otrov za glodare – pacove i miševe. Naime, prilikom sprovođenja postupka suzbijanja štetnih glodara (deratizacije), otrov za štakore se meša sa pšenicom u formi „pogača“. Otrov koji se koristi je antikoagulant i to kumarinski derivat. Te materije su kompetitivni inhibitori vitaminu K u procesu grušanja krvi. Osim toga, otrov deluje i na kardiovaskularni sistem tako što oštećuje kapilarni endotel.

Ono što veterinaru čini najveći problem kod ovih otrova jeste činjenica da se akumuliraju u organizmu i toksični učinak se pojavljuje tek nakon ingestije određene doze. Izuzetno, vrlo velike doze unesene u organizam odjednom, mogu uzrokovati pad krvnog pritiska te smrt zbog hemodinamičkog kolapsa. Osetljivost prema kumarinskim derivatima povećana je pri nestašici vitamina C jer je tada fragilnost kapilara povećana.

Klinička slika trovanja kućnog ljubimca varira kako po manifestnim znakovima tako i po intenzitetu istih. Najčešće se pojavljuje napredujuća slabost životinje, bledilo vidljivih sluznica i krvarenja po telu, u obliku većih ili manjih hematoma po ušima, butinama, u okolini zglobova, posebno skočnog zgloba te po vidljivim sluznicama. Krvarenja se zapravo razvijaju u svakom tkivu, u potkožnom tkivu, mišićima, u predelu pluća, stomaka u mozgu itd. Otrovane životinje mogu imati krvavi proliv ili mogu da povraćaju krv, mogu krvariti na nos ili mokriti krv.

Pri postupku sa otrovanim životinjama treba imati na umu da mehanički insulti prilikom hvatanja životinja mogu uzrokovati potkožne hematome, a ubod i najtanjom iglom može izazvati nezaustavljivo krvarenje.Kao i pri svakoj „obradi“ pacijenta, potrebno je uzeti temeljnu dijagnozu koja će veterinara usmeriti ka definisanju konačne dijagnoze.

Dijagnoza se postavlja na temelju anamneze (vlasnikovih podataka o pojavi, toku i simptomima bolesti), kliničkoj slici i nalazu laboratorijske analize krvi. Sam tok pregleda kao i eventualni pristup u lečenju određeni su i trenutnim zdravstvenim statusom životinje, odnosno prema urgentnosti i kritičnosti svakog pojedinog slučaja (procena veterinara). Samo pravilno postavljena dijagnoza može osigurati ispravno i tačno lečenje.

Prilikom sumnje na trovanje, neretko se vrši i evakuacija sadržaja iz sistema za varenje. Na takav način se može izbacivanjem sadržaja eventualno umanjiti količina unesenog otrova, odnosno smanjiti koncentracija otrova koji će se resorbovati u organizmu. U tu svrhu mogu se koristiti preparati za povraćanje (emetici) najčešće u injekcionom obliku. Njihova primena kao i izbor preparata i same doze utvrđuje se na licu mesta u skladu sa dijagnozom, telesnom težinom kućnog ljubimca kao i vremenom koje je prošlo od trenutka uzimanja otrova ili pojave kliničke slike.

Lečenje se provodi specifičnim farmakološkim antidotom, a to je vitamin K (Konakion). Daje se sa infuzijom glukoze i fiziološkog rastvora, čime se suzbija dehidracija i nadoknađuje volumno izgubljenu krv. Stanje kardiovaskularnog sistema poboljšavamo vitaminom C, a komplikacije bakterijske prirode sprečavaju antibiotici. U slučajevima kada je veća količina otrova resorbovana te kada je prisutna jače izražena klinička slika trovanja, lečenje se sprovodi više dana (najmanje 10).

 Pročitajte više:

Otrovi – stvarna opasnost za kućne ljubimce

DEŽURNI VETERINAR │ + 381 63 34 22 35

VET24 dežurni veterinar – hitna veterinarska pomoć …

Dragan Vesić - doktor veterinarske hirurgije - specijalista
Đorđe Đorđević - doktor veterinarske medicine - specijalista
Vladica Govlja - doktor veterinarske medicine