Lola, ruska plava mačka, stara šest meseci,.. urgentno dovedena u VET Kliniku Sveti Vrači nakon pada sa petog sprata stambene zgrade. Urađena kombinovana dijagnostika, Lola čitavu noć provela na posmatranju. Data antistres terapija. Lola je dobro, jedino je malo zbunio Rade. Ovako brkatog mačora još nije videla 🙂

DEŽURNI VETERINAR │ + 381 63 34 22 35

VET24 dežurni veterinar – hitna veterinarska pomoć …

Dragan Vesić - doktor veterinarske hirurgije - specijalista
Đorđe Đorđević - doktor veterinarske medicine - specijalista
Predrag Cvetković - doktor veterinarske medicine
Milena Jeremić - doktor veterinarske medicine