Maca, domaća evropska mačka, stara 4 meseca,.. urgentno dovedena u VET Kliniku Sveti Vrači. RTG dijagnostika pokazala prelom karlice sa dislokacijom fragmenata. Teška operacija. Dislocirani deo blizu acetabuluma pa je onemogućeno plasiranje pločice. Fragmenti spojeni. Maca je u redovnom postoperativnom oporavku.

DEŽURNI VETERINAR │ + 381 63 34 22 35

VET24 dežurni veterinar – hitna veterinarska pomoć …

Dragan Vesić - doktor veterinarske hirurgije - specijalista
Predrag Cvetković - doktor veterinarske medicine
Nikola Savić
Milena Jeremić - doktor veterinarske medicine
Radosav Vranić
Jovana Dimitrijević