Manda, domaća evropska mačka, star 18 meseci,.. urgentno doveden u VET Kliniku Sveti Vrači nakon pada sa prozora. Mačak dezorijentisan, u bolovima. Nema unutrašnjeg krvarenja, RTG snimak pokazao frakturu četvrte metakarpalne kosti prednjeg desnog ekstremiteta. Plasiran pin sa jednostranim navojem ka proksimalnom fragmentu metakarpalne kosti. Postoperativni tok teče uredno.

DEŽURNI VETERINAR │ + 381 63 34 22 35

VET24 dežurni veterinar – hitna veterinarska pomoć …

Dragan Vesić - doktor veterinarske hirurgije - specijalista
Predrag Cvetković - doktor veterinarske medicine
Nikola Savić
Milena Jeremić - doktor veterinarske medicine
Radosav Vranić
Jovana Dimitrijević