Maro, ruska plava mačka, star 3 godine,.. urgentno doveden u VET Kliniku Sveti Vrači jer mokri krv. Maro stalno pokušava da mokri idući na posip, uglavnom ne uspeva. Kada uspe onda mokri krv. Somnolentan, neveseo, apatičan, teško diše. Bolna palpacija abdomena. Dijagnostikovan urološki sindrom kod mačaka (Feline Urologic Syndrome – FUS). Plasiran kateter i data simptomatska terapija. Data preporuka o korekciji ishrane sa niskim procentom proteina. Zakazani kontrolni pregledi.

Urološki sindrom kod mačaka (Feline Urologic Syndrome – FUS) je opšti pojam koji se koristi da bi se opisali poremećaji u donjem urinarnom traktu, uključujući kamen u bubregu i bešici, urinarni zastoj i cistitis (infekciju ili upalu bešike).

Poznato je da se FUS javlja kod skoro 30% domaćih mačaka, a patnja koja prati FUS izazvaće i veliku nelagodnost njihovim vlasnicima. Prve infekcije se javljaju kod mačaka koje imaju dve do šest godina, i ako se kod mačke razvije FUS, veoma je važno da se preduzmu sve mere koje je preporučio veterinar, kao i da se sprovede tretman koji će delovati preventivno na problem u budućnosti. Kod oko 10-20% mačaka ponovo će doći do istih problema ukoliko ne bude preventivnog lečenja. FUS može da izazove nekoliko faktora, ili njihova kombinacija, a oni uključuju stres, urinarni pH, unos vode i vlakana kroz ishranu, kao i procenat pepela u ishrani životinje.

 Pročitajte više:

Urološki sindrom kod mačaka

DEŽURNI VETERINAR │ + 381 63 34 22 35

VET24 dežurni veterinar – hitna veterinarska pomoć …

Dragan Vesić - doktor veterinarske hirurgije - specijalista
Predrag Cvetković - doktor veterinarske medicine
Nikola Savić
Milena Jeremić - doktor veterinarske medicine
Radosav Vranić
Jovana Dimitrijević