Mićko, maltezer, star šest godina,.. doveden u VET Kliniku Sveti Vrači, neveseo, povraća, pokunjen. Veče pre simptoma pojeo veću količinu keksa. Hiperpireksija. Fizikalni pregled uredan. Blaga bolnost pri palpaciji abdomena. Bolnost i u lumbo-sakralnom delu kičmenog stuba kao i hiperestezija kože iste regije. Blaga dehidratacija. Preporučena opservacija u narednom periodu. Redovni kontrolni pregledi. Po potrebi kompletan biohemijski panel uz dijagnostiku abdomena.

DEŽURNI VETERINAR │ + 381 63 34 22 35

VET24 dežurni veterinar – hitna veterinarska pomoć …

Dragan Vesić - doktor veterinarske hirurgije - specijalista
Đorđe Đorđević - doktor veterinarske medicine - specijalista
Predrag Cvetković - doktor veterinarske medicine
Milena Jeremić - doktor veterinarske medicine