Mačor Micko, domaća evropska mačka, star pet meseci,.. doveden u Kliniku Sveti Vrači nakon pada sa drugog sprata, hospitalizovan i pripremljen za operaciju. Hirurški zbrinuta fraktura podlaktice na dva mesta. Operativni zahvat protekao u opštoj inhalacionoj anesteziji plasiranjem ortopedske pločice u funkciji spajanja razdvojenih fragmenata. Operativni zahvat protekao uredno uz antibiotsku podršku i terapiju bola. Pacijent u stabilnom stanju otpušten na kućno lečenje.

 Pročitajte više:

Micko ima prelom noge

DEŽURNI VETERINAR │ + 381 63 34 22 35

VET24 dežurni veterinar – hitna veterinarska pomoć …

Dragan Vesić - doktor veterinarske hirurgije - specijalista
Đorđe Đorđević - doktor veterinarske medicine - specijalista
Vladica Govlja - doktor veterinarske medicine