Mrvica, Akita Inu, stara tri meseca,.. urgentno dovedena u VET Kliniku Sveti Vrači nakon pada sa drugog sprata. Na kliničkom pregledu konjuktive blede, produženo vreme punjenja kapilara, limfni čvorovi ne promenjeni, grudni koš ne promenjen i simetričan. Auskultacijom pluća nisu primećeni patološki zvuci, srčani ton uredan. Abdomen bez bolnosti na palpaciju. Prisutan bol na prednjem levom ekstremitetu u predelu lakatnog zgloba. Na UZ pregledu parenhimatozni organi (slezina, jetra, bubrezi) bez osobenosti, zid bešike očuvan, u mokraćnoj bešici hiperehogene crte (moguća lokalna krvarenja u bešici). Data simptomatska terapija. Zakazan kontrolni pregled za 24 sata i strogo mirovanje. Na kontrolnom pregledu, nakon mokrenja sa primesama krvi, normalna boja mokraće. Ne defecira, dati medikamenti. Mrvica je imala mnogo sreće, njeno stanje je stabilno. Praćenje u narednim danima, strogo mirovanje i redovni kontrolni pregledi.

DEŽURNI VETERINAR │ + 381 63 34 22 35

VET24 dežurni veterinar – hitna veterinarska pomoć …

Dragan Vesić - doktor veterinarske hirurgije - specijalista
Predrag Cvetković - doktor veterinarske medicine
Nikola Savić
Milena Jeremić - doktor veterinarske medicine
Radosav Vranić
Jovana Dimitrijević