Nana, akita inu, stara 4 godine,.. urgentno dovedena u VET Kliniku Sveti Vrači nakon zadobijenih povreda u saobraćajnoj nesreći. Pas obilno krvari iz ušne školjke. Štedi prednju desnu nogu. Ima više malih povreda po stomaku. Pas primljen u stanju šoka. Uredan nalaz na gornjim respiratornim putevima. Nema bolnosti pri palpaciji abdomena niti predela bubrega. UZ pregled isključio unutrašnje krvarenje kao i eventualni prekid kontinuiteta parenhimatoznih organa. Radiološkom dijagnostikom potvrđen prelom ulne i radiusa desne noge – složen prelom. Nana operativno zbrinuta i data podržavajuća antibiotska terapija.

 Pročitajte više:

Pako – Prelom ulne i radiusa

DEŽURNI VETERINAR │ + 381 63 34 22 35

VET24 dežurni veterinar – hitna veterinarska pomoć …

Dragan Vesić - doktor veterinarske hirurgije - specijalista
Đorđe Đorđević - doktor veterinarske medicine - specijalista
Predrag Cvetković - doktor veterinarske medicine
Milena Jeremić - doktor veterinarske medicine