Ogi, jazavičar, star tri meseca,.. doveden u Kliniku Sveti Vrači nakon što je polica sa knjigama pala na Ogija sa 1,5 m visine. Urađen kombinovani dijagnostički pregled. Vidna dezorijentisanost, tahikardija, krvarenje iz nosa i uha. Povređeni krvi sudovi u nosnoj šupljini. Data antistres i podržavajuća terapija. Nema fraktura koštanog sistema. Ogi stabilno, kontrola za 8 do 12 sati.

DEŽURNI VETERINAR │ + 381 63 34 22 35

VET24 dežurni veterinar – hitna veterinarska pomoć …

Dragan Vesić - doktor veterinarske hirurgije - specijalista
Đorđe Đorđević - doktor veterinarske medicine - specijalista
Predrag Cvetković - doktor veterinarske medicine
Milena Jeremić - doktor veterinarske medicine