Pjer, škotski terijer, star devet godina,.. urgentno doveden u VET Kliniku Sveti Vrači nakon što je zadobio povredu u šetnji. Hirurški odstranjeno popino prase koje je skoro kompletnom dužinom probilo nogu našega Pjera. Pjer je bio hrabar a dr Peđa se potrudio da opservaciju uradi brzo. Rana hirurški zbrinuta i data zaštitna antibiotska terapija. Kontrola za 24 sata.

 Pročitajte više:

Pako – neverovatna borba sa popinim prasetom

DEŽURNI VETERINAR │ + 381 63 34 22 35

VET24 dežurni veterinar – hitna veterinarska pomoć …

Dragan Vesić - doktor veterinarske hirurgije - specijalista
Đorđe Đorđević - doktor veterinarske medicine - specijalista
Predrag Cvetković - doktor veterinarske medicine
Milena Jeremić - doktor veterinarske medicine