Šapica, domaća evropska mačka, stara 4 godine,.. duša bez stalnog doma, stanari okolnih zgrada brinu o njoj i hrane je, dovedena u VET Kliniku Sveti Vrači sa povređenom prednjom desnom šapom. Ranije je izgubila zadnju šapicu, dva dana je bila odsutna da bi se vratila sa povređenom šapom. Dovedena u Kliniku radi kliničkog pregleda i daljih dijagnostičkih procedura. Urađen detaljan klinički pregled sa urednim nalazima. U području levog lakatnog zgloba prisutne sugilacije u potkožnom tkivu, bez prekida kontinuiteta kože. Uradili smo reponiranje dislociranog lakatnog zgloba i bandažirali čitav prednji levi ekstremitet do stabilizacije pacijenta. Ponovljena je antibiotska i analgetska terapija. Uskoro odluka o mogućem načinu sanacije dijagnostikovanih luksacija.

DEŽURNI VETERINAR │ + 381 63 34 22 35

VET24 dežurni veterinar – hitna veterinarska pomoć …

Dragan Vesić - doktor veterinarske hirurgije - specijalista
Predrag Cvetković - doktor veterinarske medicine
Nikola Savić
Milena Jeremić - doktor veterinarske medicine
Radosav Vranić
Jovana Dimitrijević