Sivka, domaća evropska mačka, stara 11 godina,.. dovedena u VET Kliniku Sveti Vrači sa dijagnozom FIV – virusna imunodeficijencija. Kada je mačka zaražena FIV-om, infekcija je permanentna (virus ne može da se eliminiše) i virus je prisutan u pljuvački zaražene mačke. Najčešći način prenošenja sa jedne mačke na drugu je preko ujeda, tako što pljuvačka zaražena virusom uđe pod kožu mačke. Virus ne može dugo da preživi van tela mačke i lako se ubija običnim dezinfekcionim sredstvima. Veoma retko, virus može da se širi i neagresivnim kontaktom između mačaka (npr. međusobnim čišćenjem), sa majke na mačiće, preko transfuzije krvi. Data imuno terapija i zakazane redovne kontrole.

FIV obično izaziva bolest tako što potiskuje imunitet – normalna imuna reakcija mačke je kompromitovana, i mačka je sklonija drugim infekcijama i bolestima. Ne postoje specifični simptomi koji se povezuju sa FIV-om, ali tipična zaražena mačka će imati rekurentne nastupe infekcija ili bolesti koji vremenom budu sve gori i ne odgovaraju na tretman onako kako bi kod zdrave mačke …

 Pročitajte više:

FIV – virusna infekcija kod mačaka

DEŽURNI VETERINAR │ + 381 63 34 22 35

VET24 dežurni veterinar – hitna veterinarska pomoć …

Dragan Vesić - doktor veterinarske hirurgije - specijalista
Predrag Cvetković - doktor veterinarske medicine
Nikola Savić
Milena Jeremić - doktor veterinarske medicine
Radosav Vranić
Jovana Dimitrijević