Teo, škotski ovčar, star dve godine,.. urgentno doveden u VET Kliniku Sveti Vrači nakon epi napada. U toku opservacije pacijenta, ciklično se nižu epi napadi, 6-7 epi napada. Leo stabilizovan, uključena simptomatska terapija i date preporuke za dalje lečenje i prevenciju.

Epilepsija je oboljenje nervnog sistema, do kojeg dolazi usled poremećenih funkcija mozga, odnosno prilikom povećanja aktivnosti jedne grupe moždanih ćelija. Osnovna karakteristika epileptičnih napada je nekontrolisano grčenje mišića. Razlozi za pojavu ovih napada kod pasa mogu biti simptomatski ili idiopatski …

 Pročitajte više:

Lola – epi napad
Epi napadi kod pasa

DEŽURNI VETERINAR │ + 381 63 34 22 35

VET24 dežurni veterinar – hitna veterinarska pomoć …

Dragan Vesić - doktor veterinarske hirurgije - specijalista
Đorđe Đorđević - doktor veterinarske medicine - specijalista
Predrag Cvetković - doktor veterinarske medicine
Milena Jeremić - doktor veterinarske medicine