Žuta, domaća evropska mačka, stara 6 godina,.. urgentno dovedena u VET Kliniku Sveti Vrači nakon što je napadnuta od strane psa. Vlasnik je uočio ujed u predelu ventralne strane grudnog koša. Maca se otežano oslanja na zadnje noge. Žuta primljena u stanju šoka, bolno se oglašava pri manipulaciji. Medikamentozno kompenzovano stanje šoka. Sa ventralne strane abdomena u predelu ksifoidne regije palpira se koštana tvorevina koja prominira distalno u odnosu na sternalnu kost. U predelu aksilarne regije palpira se diskontinuitet torakalnog zida, koji po veličini i obliku odgovara kaninu psa. RO, Fractura composita ossis sternii. Sugilacije u području sternuma. Žuta bila na kontrolnom pregledu, nalaz uredan, vraća se uobičajenim aktivnostima, savetovano mirovanje,..

DEŽURNI VETERINAR │ + 381 63 34 22 35

VET24 dežurni veterinar – hitna veterinarska pomoć …

Dragan Vesić - doktor veterinarske hirurgije - specijalista
Predrag Cvetković - doktor veterinarske medicine
Nikola Savić
Milena Jeremić - doktor veterinarske medicine
Radosav Vranić
Jovana Dimitrijević