Cicka, domaća evropska mačka, stara 7 meseci,.. dovedena u VET Kliniku Sveti Vrači zbog nemogućnosti oslanjanja na prednju desnu nogu. Cicki je juče aplikovan spot-on preparat protiv ektoparazita. Vlasnica pretpostavlja da je povreda nastala tokom fiksacije ekstremiteta radi nanošenja sredstva protiv ektoparazita. Nepovoljan vakcinalni status na mačije zarazne bolesti. Cicka ne ispoljava simptome promenjenog opšteg zdravstvenog stanja. Urađen detaljan klinički pregled. Dijagnostikovan Claudicatio – bolnost u predelu desnog došaplja.

Hromost ili claudicatio je svaka smetnja u normalnoj upotrebi ekstremiteta, a karakteriše se raznim nefiziološkim pojavama kod kretanja ili stajanja životinje.

Hromost može nastati zbog bolnih procesa (upala u području kože, fascija, mišića, tetiva, tetivnih ovojnica, ligamenata, kostiju, zglobova, limfnih čvorova, nerava, hrskavica), zbog mehaničkih smetnji (kontrakture mišića, tetiva, ligamenata, ankiloza zgloba, lom kostiju), zbog paraliza nerava ili mišića ekstremiteta ili zbog tromboza većih krvnih sudova.

Na zglobovima može doći do uganuća (distorsio), što karakteriše kratkotrajno odvajanje zglobnih površina, koje se vračaju u normalan položaj pa dolazi do istezanja ligamenata i zgloba, a nastaje kod traume (nagli skok). Šepanje nastupa trenutno, a zglob otekne i bolan je na dodir. Često prođe kroz nekoliko dana uz mirovanje i obloge. Kod išćašenja (luxatio) dolazi do trajnog odvajanja zglobnih površina, gde se one samo delimično dodiruju ili se uopšte više ne dodiruju. Oštećuju se zglobni ligamenti, koji mogu i popucati, sama zglobna čaura, a do toga dolazi zbog delovanja slabe sile (udarac, nagli pokret, prignječenje, saobraćajna nesreća…), ili zbog uništenja zgloba (tumori, hronične upale zgloba). Dolazi do stvaranja bolnog otoka, a pokreti ekstremiteta su ograničeni.

DEŽURNI VETERINAR │ + 381 63 34 22 35

VET24 dežurni veterinar – hitna veterinarska pomoć …

Dragan Vesić - doktor veterinarske hirurgije - specijalista
Predrag Cvetković - doktor veterinarske medicine
Nikola Savić
Milena Jeremić - doktor veterinarske medicine
Radosav Vranić
Jovana Dimitrijević