Lara, mešanac, stara 4 godine,.. dovedena u VET Kliniku Sveti Vrači jer povraća nesvarenu hranu. Nakon hrane, povraća belu sluzavu penu, u kratkom periodu pas povratio 7-10 puta. Povraćanje praćeno vodenastim prolivom. Lara ima uredan vakcinalni status i redovno čišćena od parazita. Sumnja vlasnika da je psu u toku dana ponuđena hrana koju inače ne jede (začinjena, slana, kosti itd.) Urađen opšti klinički pregled, abdomen mekan na palpaciju, u hidrogastrijumu pas ispoljava izrazitu bolnost. Lokalno na tankom crevu opipava se sadržaj prečnika 1cm. Data simptomatska terapija, restrikcija hrane i vode. Kontrola za 12 sati uz mogućnost dodatne dijagnostike.

DEŽURNI VETERINAR │ + 381 63 34 22 35

VET24 dežurni veterinar – hitna veterinarska pomoć …

Dragan Vesić - doktor veterinarske hirurgije - specijalista
Predrag Cvetković - doktor veterinarske medicine
Nikola Savić
Milena Jeremić - doktor veterinarske medicine
Radosav Vranić
Jovana Dimitrijević