Leo, maltezer, star dve godine,.. u aprilu mesecu urgentno doveden nakon što ga je udario auto. RTG dijagnostika pokazala distalni prelom radiusa i ulne desnog ekstremiteta. Urađen operativni zahvat i spojeni razdvojeni fragmenti. Danas smo Leu izvadili pinove. Nakon tri meseca prelom je u potpunosti saniran. Bravo Leo!

 Pročitajte više:

Leo – prelom ulne i radiusa

DEŽURNI VETERINAR │ + 381 63 34 22 35

VET24 dežurni veterinar – hitna veterinarska pomoć …

Dragan Vesić - doktor veterinarske hirurgije - specijalista
Predrag Cvetković - doktor veterinarske medicine
Nikola Savić
Milena Jeremić - doktor veterinarske medicine
Radosav Vranić
Jovana Dimitrijević