Luna, tigrasta egzota, star 8 godina,.. doveden u VET Kliniku Sveti Vrači jer povraća žućkastu tečnost. Pokunjen, ne zakopava pesak za sobom. Mačak ne ispoljava simptome promenjenog zdravstvenog stanja. Blaga nelagoda pri palpaciji gastrične regije abdomena i retroperineuma. Hipoglikemičan. Manuelno evakuisan sadržaj paraanalnih žlezda. Data simptomatska terapija, dalje prema potrebi. Sprovesti dehelmintizaciju. Pratiti količinu konzumirane vode i produkciju urina.

DEŽURNI VETERINAR │ + 381 63 34 22 35

VET24 dežurni veterinar – hitna veterinarska pomoć …

Dragan Vesić - doktor veterinarske hirurgije - specijalista
Predrag Cvetković - doktor veterinarske medicine
Nikola Savić
Milena Jeremić - doktor veterinarske medicine
Radosav Vranić
Jovana Dimitrijević