Sofi, ruska plava mačka, stara 10 godina,.. urgentno dovedena u VET Kliniku Sveti Vrači nakon povraćanja koje traje par dana. Odbija hranu. Nedavno uvedene nove granule u ishranu. Bolno se oglašava po prijemu na lečenje. Sofi ispoljava neurološki deficit u pogledu gubitka koordinacije pokreta, posrće. Prisutan horizontalni nistagmus. Očuvana propriocepcija. Data simptomatska terapija po protokolu za vestibularni sindrom. Nakon 12 sati po dobijanju prve terapije, Sofi je pretežno spavala. Nije imala želju za hranom i nije odlazila na posip. Prostirka na kojoj je ležala bila je mokra od urina. Primetno kliničko poboljšanje. Nema simptoma atipične vokalizacije, nema nistagmusa, još uvek izražena ataksija. KKS eritrocitopenija, hemodilucija, trombocitopenija, relativna limfocitoza. 24 sata nakon prijema, a nakon druge date terapije, vidno kliničko poboljšanje. Sofi je ustajala, otišla sama do toaleta, Pojela polovinu konzerve sa hranom. I dalje oslabljena koordinacija pokreta ali je vidno stabilnija. Vidno kliničko poboljšanje. Idemo Sofi u novu godinu, samo jakoo!

DEŽURNI VETERINAR │ + 381 63 34 22 35

VET24 dežurni veterinar – hitna veterinarska pomoć …

Dragan Vesić - doktor veterinarske hirurgije - specijalista
Predrag Cvetković - doktor veterinarske medicine
Nikola Savić
Milena Jeremić - doktor veterinarske medicine
Radosav Vranić
Jovana Dimitrijević