Žule, domaća evropska mačka, star 6 godina,.. pre desetak dana urgentno doveden u VET Kliniku Sveti Vrači nakon vidljive povrede oka. Žule je vlasnički mačak koji ponekad izlazi i istražuje okolinu. Iz večernje šetnje vratio se sa teškom povredom oka. Na kliničkom pregledu ustanovljeno prisustvo stranog tela u desnom oku koje prominira napolje približno 0,5 cm. U opštoj anesteziji izvršena ekstrakcija stranog tela, izvađeno parče drveta dužine oko 5 cm… Danas je Žule bio na kontrolnom pregledu. Redovno prima terapiju, otok je prisutan ali vidno manji. Zenica reaguje na svetlost i naša pretpostavka je da je vid očuvan. Uskoro detaljan oftalmološki pregled. Žuletov oporavak protiče više nego zadovoljavajuće!

 Pročitajte više:

Žule – teška povreda oka

DEŽURNI VETERINAR │ + 381 63 34 22 35

VET24 dežurni veterinar – hitna veterinarska pomoć …

Dragan Vesić - doktor veterinarske hirurgije - specijalista
Predrag Cvetković - doktor veterinarske medicine
Nikola Savić
Milena Jeremić - doktor veterinarske medicine
Radosav Vranić
Jovana Dimitrijević