Žule, domaća evropska mačka, star 6 godina,.. urgentno doveden u VET Kliniku Sveti Vrači nakon vidljive povrede oka. Žule je vlasnički mačak koji ponekad izlazi i istražuje okolinu. Iz sinoćnje šetnje vratio se sa teškom povredom oka. Na kliničkom pregledu ustanovljeno prisustvo stranog tela u desnom oku koje prominira napolje približno 0,5 cm. U opštoj anesteziji izvršena ekstrakcija stranog tela, izvađeno parče drveta dužine oko 5 cm. Žule je stabilno nakon buđenja iz anestezije, nakon povlačenja otoka sledi detaljan oftalmološki pregled, anatomska struktura oka je očuvana. NIKADA u našoj urgentnoj praksi, nismo videli da je neka životinja samu sebe povredila na ovakav način!!!

DEŽURNI VETERINAR │ + 381 63 34 22 35

VET24 dežurni veterinar – hitna veterinarska pomoć …

Dragan Vesić - doktor veterinarske hirurgije - specijalista
Predrag Cvetković - doktor veterinarske medicine
Nikola Savić
Milena Jeremić - doktor veterinarske medicine
Radosav Vranić
Jovana Dimitrijević