Asa, pudla, stara 16 godina,.. urgentno dovedena u VET Kliniku Sveti Vrači nakon što je šifonjer pao na psa i teško je povredio. Urađena kompletna dijagnostika. RTG snimak pokazao da je 2/3 podkolenice porpuno smrskano. Pas ima dugu istoriju bolesti, artritis i endokarditis, bubrežnu insuficijenciju. Veliki problem da pas preživi uvođenje u anesteziju. Napravili smo detaljan plan operativnog zahvata i pojačali tim kako bi vreme operacije, tj. vreme provedeno u anesteziji sveli na minimum. Operativni zahvat proveden uredno, postoperativi tok teče po planu. Bravo Asa.

DEŽURNI VETERINAR │ + 381 63 34 22 35

VET24 dežurni veterinar – hitna veterinarska pomoć …

Dragan Vesić - doktor veterinarske hirurgije - specijalista
Predrag Cvetković - doktor veterinarske medicine
Nikola Savić
Milena Jeremić - doktor veterinarske medicine
Radosav Vranić
Jovana Dimitrijević