Toto, bišon, star 9 godina,.. doveden u VET Kliniku Sveti Vrači nakon povraćanja i proliva. Nakon par dana primećen i tvrđi stomak. Napipava se masa veličine pesnice koja se prostire u punom obimu hipogastrijuma. Na KKS blago povećanje trombocita, biohemijski parameri mnogostruko uvećani preko 10 puta, GGT uvećana 5 puta, AST uvećan 4 puta. UZ dijagnostikom utvrđeno prisustvo stranog tela veličine 5-6 cm širine i 10 cm dužine, kompaktne zrnaste hiperehogene strukture, ne primećujemo vezu sa mokraćnom bešikom, sumnja na vezu sa slezinom i bubregom. Metodom hirurške dijagnostičke laparotomije utvrđena je enormno uvećana i promenjena slezina, promene su u vidu manjih i većih okruglih tvorevina, beličaste boje, neke od promena se stapaju čineći mnogo veću promenu nepravilnog oblika. Primećuju se i kapilarna krvarenja po obodima promenjene slezine. Izvršeno je hirurško uklanjanje promenjene slezine, daljom inspekcijom utvrđene slične promene na levom jetrinom režnju u vidu okruglih cističnih beličastih tvorevina čiji je centar u središtu parenhima jetre. Primećeno uvećanje žučne kese koja je ispunjena sadržajem, na ostalim lobusima jetre, blage milijarne promene. Promene na ostalim organima nisu zapažene. Postoperativni tok teče uredno.

DEŽURNI VETERINAR │ + 381 63 34 22 35

VET24 dežurni veterinar – hitna veterinarska pomoć …

Dragan Vesić - doktor veterinarske hirurgije - specijalista
Predrag Cvetković - doktor veterinarske medicine
Nikola Savić
Milena Jeremić - doktor veterinarske medicine
Radosav Vranić
Jovana Dimitrijević