Berta, škotski terijer, stara deset godina,.. urgentno dovedena u VET Kliniku Sveti Vrači nakon jutarnjeg obroka u toku koga je doživela napad toničnih grčeva zadnjih ekstremiteta. Pas ima uredan vakcinalni status i uredno se sprovode sve profilaktičke mere. Pas svestan, uznemiren, sa prisutnim rotirajućim nistagmusom – očni bulbusi rotiraju u pravcu suprotnom od kazaljke na satu. Nistagmus je izraženiji na levom oku. Uredni fizikalni nalazi, kao i auskultatorni nalaz srca i pluća. Bolnost pri palpaciji lumbalnog dela kičmenog stuba i hiperestezija kože pomenute regije. Obavili smo i prvu kontrolu nakon date terapije. Bert je dobro, još nekoliko dana primaće terapiju i imati intenzivan nadzor.

DEŽURNI VETERINAR │ + 381 63 34 22 35

VET24 dežurni veterinar – hitna veterinarska pomoć …

Dragan Vesić - doktor veterinarske hirurgije - specijalista
Predrag Cvetković
Nikola Savić
Milena Jeremić
Radosav Vranić
Jovana Dimitrijević