Cheiz, lagoto romanjolo, stara pet meseci,.. urgentno dovedena u VET Kliniku Sveti Vrači nakon povrede noge izazvane skokom sa dva metra visine. RTG dijagnostika pokazala veoma kompleksan prelom proksimalnog, bližeg ili gornjeg dela potkolenice u zoni rasta (Fracture Condyle Lateral et Dislocatio, Fractura Ossis Fibulae). Ovakav prelom opasan je po stabilnost a time i funkciju kolenog zgloba leve noge. Urađen višesatni operativni zahvat sa uspešno spojenim fragmentima. Cheiz, predstoji nam dug oporavak dušo.

DEŽURNI VETERINAR │ + 381 63 34 22 35

VET24 dežurni veterinar – hitna veterinarska pomoć …

Dragan Vesić - doktor veterinarske hirurgije - specijalista
Predrag Cvetković - doktor veterinarske medicine
Nikola Savić
Milena Jeremić - doktor veterinarske medicine
Radosav Vranić
Jovana Dimitrijević