Cica Ljubica, sijamska mačka, stara 2,5 godina,.. urgentno dovedena u VET Kliniku Sveti Vrači zbog nemogućnosti defeciranja. Mačka se napinje ali nema stolicu. Zatvor predstavlja veoma čest problem kod malih životinja. Feces se zadržava u kolonu, postaje suvlji i tvrđi i teško se evakuiše. Urađena hirurška intervencija i evakuisan sadržaj iz creva. Cica Ljubica je na postoperativnom oporavku.

Zatvor može nastati kada feces ne može dalje pasirati, jer postoje smetnje, suženje lumena creva ili potpuno zatvaranje lumena creva (kod npr. zapetljaja creva ili pritiska drugih organa ili stranih tvorevina), kada se tvrdi, nesvareni sastojci sadržaja ispreče i smetaju dalju pasažu (kosti, strani predmeti, dlake, paraziti..), zatim neuromuskularne smetnje (hipotireoidizam, lezije na kičmenoj moždini i pelvičnim nervima, hipokalemija i hiperkalemija itd.), stresne situacije, bolna stanja – bolne defekacije itd.

Kod nekih životinja, a najčešće mačaka, kao posledica hronične opstipacije dolazi do poremećaja nazvanog Megakolon …

 Pročitajte više:

Megakolon kod mačaka

DEŽURNI VETERINAR │ + 381 63 34 22 35

VET24 dežurni veterinar – hitna veterinarska pomoć …

Dragan Vesić - doktor veterinarske hirurgije - specijalista
Predrag Cvetković - doktor veterinarske medicine
Nikola Savić
Milena Jeremić - doktor veterinarske medicine
Radosav Vranić
Jovana Dimitrijević