Lea, persijska mačka, stara pet godina,.. urgentno dovedena u VET Kliniku Sveti Vrači. Lea živi sama u stanu, danas zatečena u veoma lošem stanju. Ne jede, ne pije, stuporozno stanje svesti, izražena dehidracija, veoma slabi srčani tonovi. Inicirana terapija sa ciljem korekcije akutnog stanja uz dodatne dijagnostičke procedure po stabilizaciji pacijenta.

DEŽURNI VETERINAR │ + 381 63 34 22 35

VET24 dežurni veterinar – hitna veterinarska pomoć …

Dragan Vesić - doktor veterinarske hirurgije - specijalista
Đorđe Đorđević - doktor veterinarske medicine - specijalista
Predrag Cvetković - doktor veterinarske medicine
Milena Jeremić - doktor veterinarske medicine