Maca, domaća evropska mačka, stara 16 godina,.. dovedena u VET Kliniku Sveti Vrači, apatična, odbija da jede, lečena pet dana bez dijagnoze i prateće dokumentacije kod drugog veterinara. Dijagnostikovana FIV – virusnu infekciju i odrežena dinamika i način lečenja akutne faze ove infekcije.

Virus je prvi put otkriven tokom istraživanja bolesti koja je izbila u prethodno zdravoj koloniji spašenih mačaka u SAD-u, koje su pokazivale slične simptome kao i ljudi oboleli od side koju izaziva HIV. Iako su HIV i FIV veoma slični, virusi su spečifični za određenu vrstu, što znači da FIV inficira samo mačke, a HIV samo ljude. Ne postoji rizik infekcije kod ljudi koju su bili u kontaktu sa FIV pozitivnom mačkom. Mačka se najčešće zarazi FIV-om preko ujeda. Kada je zaražena, ona će ostati zaražena do kraja života, a posle perioda koji može trajati i nekoliko godina, virus može da ošteti imunitet mačke, tada se javljaju simptomi bolesti.

Šta je FIV i kako se širi?

FIV pripada porodici retro virusa, a grupi lentivirusa. Za lentiviruse je tipično da sporo izazivaju bolest i zato zaražena mačka može da bude zdrava dosta godina.

Kada je mačka zaražena FIV-om, infekcija je permanentna (virus ne može da se eliminiše) i virus je prisutan u pljuvački zaražene mačke. Najčešći način prenošenja sa jedne mačke na drugu je preko ujeda, tako što pljuvačka zaražena virusom uđe pod kožu mačke. Virus ne može dugo da preživi van tela mačke i lako se ubija običnim dezinfekcionim sredstvima. Veoma retko, virus može da se širi i neagresivnim kontaktom između mačaka (npr. međusobnim čišćenjem), sa majke na mačiće, preko transfuzije krvi.

Nije poznato da li paraziti koji sisaju krv, kao što su buve, mogu da šire infekciju, ali preporučuje se redovno čišćenje od buva.

Kako FIV izaziva bolest?

FIV inficira ćelije imunog sistema (bele krvne ćelije, uglavnom limfocite). Virus može da ubije ili ošteti ćelije koje inficira ili da kompromituje njihovu funkciju. Ovo može da dovede do postepenog opadanja funkcije imunog sistema.

Prvih nedelja posle infekcije, virus se razmnožava i može da izazove blage simptome bolesti kao što je blaga groznica i naduvenost limfnih čvorova. Obično su ovi simptomi toliko blagi, da prođu neopaženo. Razviće se imuna reakcija koja ne eliminiše virus, ali održava razmnožavanje virusa na relativno niskom nivou.

Posle određenog vremena, kod nekih mačaka se razmnožavanje ponovo pojača, i obično ove mačke razviju simptome bolesti. Ovo se obično desi 2-5 godina pošto je mačka inficirana. Pojačano razmnožavanje virusa dovodi do progresivnog oštećenja imunog sistema.

Koliko je FIV čest?

Frekventnost FIV infekcije varira u različitim populacijama mačaka. Češći je tamo gde više mačaka živi na malom prostoru (gde su samim tim i tuče između mačaka češće), a nije toliko čest tamo gde je populacija mačaka manja i gde se ne puštaju da izlaze. Generalno, među zdravim mačkama biće 1-5% FIV pozitivnih, ali među visokorizičnom populacijom, taj procenat može da bude i između 15-20%. Infekcija je češća među mačkama koje izlaze napolje i dva puta je češća kod mužjaka u poređenju sa ženkama. Iako mačke svih godina mogu da se inficiraju, najčešća je kod mačaka srednjih godina (5-10 godina) …

 Pročitajte više:

FIV – virusna infekcija kod mačaka

DEŽURNI VETERINAR │ + 381 63 34 22 35

VET24 dežurni veterinar – hitna veterinarska pomoć …

Dragan Vesić - doktor veterinarske hirurgije - specijalista
Đorđe Đorđević - doktor veterinarske medicine - specijalista
Predrag Cvetković - doktor veterinarske medicine
Milena Jeremić - doktor veterinarske medicine