Mafi, koton de tuluar, star pet godina,.. doveden u Kliniku Sveti Vrači jer sporadično mokri krv. Urađen opšti fiziološki pregled i ultrazvučna sonografija abdomena. Primećen hiperehogeni mulj u mokraćnoj bešici, i kružna promena hiperehogene strukture veličine 1,5 cm unutar prostate homogene ultrazvučne teksture. Data medikamentozna terapija i zakazana kontrola u narednoj nedelji. Data preporuka vlasnicima da se uradi biopsija prostate.

Uloga urinarnog trakta je da ukloni otpadne materije iz organizma. Neke od otpadnih materija su slabo topljive pa se talože u mokraćnom traktu i stvaraju kamenac. Kamenac se može stvoriti u urinarnom traktu i uretri, ureterima i bubrezima. Kamenac nastaje odlaganjem kristala u organski matriks. Tome pogoduje sastav i pH urina, postojeće infekcije, nasledna predispozicija, volumen urina, učestalost uriniranja i svakako način ishrane.

Psi su manje skloni bolestima mokraćne bešike i izvodnog mokraćnog kanala (uretre) u odnosu na mačke. Međutim, donji delovi mokraćnog sistema mogu biti mesto za upale, infekcije, kamenje, ili druge prepreke. Simptomi koji ukazuju da vaš pas možda ima problem sa donjim delovima urinarnog trakta su otežano mokrenje, zamućen urin ili pojava krvi u urinu, intenzivan miris urina i često lizanje urinarnog otvora.

Mokraćno kamenje (uroliti) javljaju se kod 1% pasa. Uroliti se sastoje od kristalisanih minerala, kao što su struviti, oksalati, urati, cistin, ili kalcijum fosfat. Jedan od preduslova za nastanak urolita predstavljaju organska jezgra – deskvamisani epitel, gnoj koji služi kao osnova za taloženje kristala …

 Pročitajte više:

Julijana ima kamen u mokraćnoj bešici

DEŽURNI VETERINAR │ + 381 63 34 22 35

VET24 dežurni veterinar – hitna veterinarska pomoć …

Dragan Vesić - doktor veterinarske hirurgije - specijalista
Đorđe Đorđević - doktor veterinarske medicine - specijalista
Predrag Cvetković - doktor veterinarske medicine
Milena Jeremić - doktor veterinarske medicine