Maki, domaća evropska mačka, star osam godina,.. doveden u Kliniku Sveti Vrači sa visokom telesnom temperaturom, neveseo, ne jede. Urađen klinički pregled, dijagnostikovano prisustvo viremije, data podržavajuća terapija i preporučene dodatne dijagnostičke metode uz redovno praćenje i zakazanu kontrolu u periodu 24 – 48 sati.

DEŽURNI VETERINAR │ + 381 63 34 22 35

VET24 dežurni veterinar – hitna veterinarska pomoć …

Dragan Vesić - doktor veterinarske hirurgije - specijalista
Đorđe Đorđević - doktor veterinarske medicine - specijalista
Predrag Cvetković - doktor veterinarske medicine
Milena Jeremić - doktor veterinarske medicine