Petra, mešanac, stara tri godine,.. urgentno dovedena noćas u VET Kliniku Sveti Vrači u toku porođaja. Jedno štene je rođeno živo, zatim se rađaju dva mrtva šteneta i onda izostaje faza kontrakcija, nakon čega vlasnici odlučuju da potraže stručnu pomoć. Uspevamo da palpacijom detektujemo štene neposredno pred ulazom u karlicu. UZ pregledom potvrđeno prisustvo šteneta slabo vitalnog. Zapaža se hiperemija dorzuma vagine, verovatno posledica traumatizacije tkiva usled istiskanja relativno velikih plodova kroz porođajni kanal. Pred zoru, nakon što je onjušila i olizala svoje štence, Petra je umorna zaspala a štenci su počeli da sisaju. Nedelja je dan za novi život.

DEŽURNI VETERINAR │ + 381 63 34 22 35

VET24 dežurni veterinar – hitna veterinarska pomoć …

Dragan Vesić - doktor veterinarske hirurgije - specijalista
Đorđe Đorđević - doktor veterinarske medicine - specijalista
Predrag Cvetković - doktor veterinarske medicine
Milena Jeremić - doktor veterinarske medicine