Tedi, maltezer, star 10 meseci,.. doveden u VET Kliniku Sveti Vrači zbog učestalog povraćanja. Pas je nakon par sati od kasnog obroka na bazi piletine, oko 2 sata posle ponoći počeo da ima nagon za povraćanjem, kasnije povraća beličastu tečnost, nakon toga penastu sluz bele boje. Povraćanje se nastavlja svakih 5-10 minuta, kasnije se javlja sadržaj sa primesama krvi. Pas apatičan, hipotermičan. Prisutan bol u epigastrijumu i gastrijumu. Dijagnostikovan akutni gastritis, data simptomatska terapija uz restrikciju hrane 24 sata i vode 12 sati. Kontrola za 12 sati i nastavak terapije.

DEŽURNI VETERINAR │ + 381 63 34 22 35

VET24 dežurni veterinar – hitna veterinarska pomoć …

Dragan Vesić - doktor veterinarske hirurgije - specijalista
Predrag Cvetković - doktor veterinarske medicine
Nikola Savić
Milena Jeremić - doktor veterinarske medicine
Radosav Vranić
Jovana Dimitrijević