Maza, labrador retriver, stara 18 meseci,.. dovedena u VET Kliniku Sveti Vrači zbog zakazane laparoskopske ovariektomije. Operativni zahvat prošao uredno. Zaštitna medikamentozna podrška, ograničene aktivnosti sledećih nekoliko dana. Kontrola za sedam dana i po potrebi.

Laparoskopska sterilizacija pasa je minimalno invazivna hirurška procedura koja se izvodi sa specijalno dizajniranom opremom i instrumentima na jedan ili više otvora. Postoje mnoge prednosti u odnosu na klasičnu hiruršku tehniku i one se ne ogledaju samo u malom rezu već i u znatno poboljšanoj vizuelizaciji organa, sigurnijem ishodu operacije, kao i u smanjenom broju postoperativnih komplikacija. Intervencija se izvodi sa ciljem odstranjivanja jajnika. Zahvat se može uraditi pre prvog estrusa ili najmanje 3 meseca posle estrusa.

Laparaskopska sterilizacija kuja danas predstavlja naprednu metodu, priznatu u svetu veterine. Ljubimci su maksimalno zaštićeni od bolova, patnji, mogućih komplikacija i dugog oporavka prisutnog nakon klasične hirurške procedure.

Laparaskopija se ne radi u kuja ispod 2 kg. telesne mase.

Kontraindikacije izvođenja laparaskopske sterilizacije kuja se odnose na sva ona patološka stanja pacijenta koja su prepreka i za klasičnu hirušku intervenciju,.. hernija dijafragme, kardiovaskularna insuficijencija višeg stepena, kompromitovano disanje različite etiologije, nekroza jetre, bubrega, poremećaji faktora koagulacije…

Intervencija zahteva odgovarajuču medicinsku opremu (laparoskopska kamera, monitori, irigaciono sukcioni sistem, izvor hladnog svetla, elektrogenerator optika), kao i vrhunsku obučenost veterinara hirurga.

Neophodno je da pacijent pre intervencije gladuje 24 sata, i ne pije vodu najmanje 6 sati.

Laparaskopska intervencija se izvodi uz obaveznu premedikaciju, indukciju i opštu inhalacionu anesteziju praćenu monitoringom pacijenta …

 Pročitajte više:

Miljana – laparoskopska sterilizacija

DEŽURNI VETERINAR │ + 381 63 34 22 35

VET24 dežurni veterinar – hitna veterinarska pomoć …

Dragan Vesić - doktor veterinarske hirurgije - specijalista
Đorđe Đorđević - doktor veterinarske medicine - specijalista
Predrag Cvetković - doktor veterinarske medicine
Milena Jeremić - doktor veterinarske medicine