Mačor Kumodražac, domaća evropska mačka, star 2 godine,.. hitno doveden u Kliniku Sveti Vrači sa izrazitim znacima gnojne upale konjuktive, u dubokoj sedaciji odstranjeno popino prase iz levog oka, nakon daljeg tretiranja fluorescinom utvrđujemo stepen oštećenja rožnjače i drugih struktura oka …

Popino prase (lat. Hordeum murinum) jednogodišnja je vrsta trave srodna ječmu. Česta je na ruderalnim staništima i gradskim travnjacima i zelenim površinama koje se neredovno kose i održavaju. Iako neupadljiva, biljka predstavlja ozbiljan problem psima jer može da izazove ozbiljne zdravstvene probleme.

Najčešće se dešava da ova igličasta biljka upadne u uho, nos, oko psa ili se zabode u šapu. Šetnjom kroz travu pas može da pokupi veliki broj biljaka na svoju dlaku.

Kada popino prase probije kožu životinje, ima tendenciju da se kreće napred i dešava se da se nakon nekoliko sati pomeri u odnosu na mesto ulaska u kožu, što dodatno komplikuje zdravstveno stanje životinje.

Nema rase koja nije ugrožena, više ili manje. Naugroženiji su psi sa dužom dlakom i dlakom koja je grublja na dodir. Ako vaš pas trese glavom posle šetnje, češe uvo šapom ili mu iz uva teče pojačan sekret, to može biti znak da se popino prase nastanilo u ušni kanal.

Za tačnu dijagnozu neophodno je psa odvesti kod veterinara. U zavisnosti u kom se organu ili organskom sistemu problem manifestuje veterinar će izvršiti potrebne preglede. Neretko, da bi se dijagnoza tačno postavila i da bi se izbeglo nanošenje bola psu, životinja se uvodi opštu anesteziju.

Na naročitio osetljivim organima kao što je oko, pregled, a potom i odstranjivanje travke se skoro bez izuzetaka obavlja u anesteziji.

Za otkrivanje i odstranjivanje popinog praseta iz uha i nosa potrebni su odgovarajući instrumenti i stručna tehnika, jer nestručnim radom moguće je izazvati vrlo ozbiljne i trajne posledice kao što je probijanje bubne opne u uhu vašeg psa.

Popino prase u uhu može da izazove jake upalne procese i u najgorem slučaju da probije bubnu opnu što će izazvati gubitak sluha.

Važno je da vlasnici izbegavaju šetnju svojih pasa po površinama koje obiluju ovom travom. U svojim dvorištima neophodno je da se redovno održava higijena i košenje travnjaka. Posle svake šetnje vlasnik obavezno treba da kompletno iščetka i pregleda svog ljubimca, a naročitu pažnju treba da obrati na dlaku i kožu između prstiju i oko ušiju. Preporučuje se vlasnicima koji imaju pse sa oborenim ušima i dugom dlakom da ošišaju na kratko delove koji su posebno ugroženi. To je pre svega predeo oko ušiju, same uši i prednje i zadnje noge od šapa do lakata, odnosno kolena.

Pri pojavi bilo kakvog sumnjivog simptoma važno je da se vlasnik sa svojim ljubimcem što pre obrati veterinaru da bi se izbegle eventualne komplikacije.

 Pročitajte više:

Popino prase u nosu našeg pacijenta
Popino prase u uhu

DEŽURNI VETERINAR │ + 381 63 34 22 35

VET24 dežurni veterinar – hitna veterinarska pomoć …

Dragan Vesić - doktor veterinarske hirurgije - specijalista
Đorđe Đorđević - doktor veterinarske medicine - specijalista
Vladica Govlja - doktor veterinarske medicine