Pas Atos, zapadnoškotski beli terijer, star 10 godina,.. hirurški odstranjen tumor perianalne regije, postoperativni oporavak teče uredno, pas na intenzivnoj nezi u Klinici Sveti Vrači.

Tumori perianalne regije česti su kod pasa. Najviše se srećemo sa tumorom perianalnih žlezda i tumorom analnih kesica, iako se u ovoj regiji bogatoj žlezdanim tkivom mogu pojaviti i drugi tumori. Perianalne žlezde nalaze se u okolini anusa kao i na donjoj strani repa. Tumori ovih žlezda, srećom su najčešće dobroćudni, a viđamo ih praktično isključivo kod mužjaka iako su u literaturi opisani i slučajevi kod ženki.

Ova vrsta tumora u direktnoj je korelaciji sa muškim polnim hormonom – testosteronom – pa je deo terapije kastracija. Nakon kastracije može doći do spontane regresije tumora. Može se pojaviti jedan ili više tumora koji su obično okrugli, a ponekad izgledaju kao male ranice kraj anusa.

Mali postotak perianalnih tumora može biti zloćudan, pa preporučujemo kastraciju i odstranjivanje tumora u svakom slučaju pojave kvržica u ovoj regiji posebno ako se radi o starijem psu.

Tumori analnih kesica javljaju se kako kod mužjaka tako i kod ženki, vrlo često su zloćudni i imaju visoki metastatski potencijal. Za razliku od tumora perianalnih žlezda, ovi tumori su često locirani dublje, a ne na površini kože, pa se može dogoditi da ih ne primetimo dovoljno rano.

Kod obe vrste tumora vlasnici primete da se pas često liže, ponekad je nemiran, stalno sedi ili ima poteškoće kod obavljanja velike nužde. Ako se radi o ulceroznom tumoru, može se pojaviti sveža krv kod obavljanja nužde.

Terapija je hirurška. Tumori bivaju odstranjeni i to radikalno, a u slučaju perianalnih tumora radi se i kastracija. Ukoliko se radi o vrlo malom tumoru, veličine zrna graška, ponekad je dovoljna samo kastracija. Hirurški zahvati u perianalnoj regiji su uvek delikatni jer postoji opasnost od strikture anusa zbog stvaranja ožiljnog tkiva nakon operacije.

Postoperativna nega je takođe zahtevna zbog same regije. Rep treba biti povijen desetak dana nakon zahvata kako bi se rana što bolje ventilirala a potrebno je čistiti ranu nakon svakog obavljanja nužde, kako bismo smanjili mogućnost infekcije fekalnim bakterijama na najmanju moguću meru.

Upozorenje: priložene fotografije mogu biti uznemirujućeg sadržaja

DEŽURNI VETERINAR │ + 381 63 34 22 35

VET24 dežurni veterinar – hitna veterinarska pomoć …

Dragan Vesić - doktor veterinarske hirurgije - specijalista
Đorđe Đorđević - doktor veterinarske medicine - specijalista
Vladica Govlja - doktor veterinarske medicine